ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Κλασσικό Πεζοδρομίων
Διαστάσεις 21,0 Χ 10,5 cm
Βάρος 130kg/m2
45 τμχ. / m2


Διπλό ΤΑΥ Πεζοδρομίων
Διαστάσεις 19,8 Χ 16,3 cm
Πάχος 6cm
Βάρος 130kg/m2
36 τμχ. / m2


Κυβόλιθοι Ανοικτού Τύπου Γκαζόν
μήκος 60 cm
πλάτος 40 cm
πάχος 10cm