ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΤ

Πλάκες MΤ
Διαστάσεις:
50X25x4,5cm
Βάρος 12,2 kgr
Αντοχή κάμψης 4,8 kn