ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην εταιρεία ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατασκευάζουμε τσιμεντόλιθα, λιθόστρωτα και πιο συγκεκριμένα σε εμάς θα βρείτε τα ακόλουθα προϊόντα:

  • Τσιμεντοσωλήνες
  • Κράσπεδα Πεζοδρομίου
  • Κυβόλιθοι
  • Τισμεντόλιθοι
  • Καμινάδες
  • Φρεάτια Αποχέτευσης
  • Βάσεις Ιστοφωτισμού
  • Πλάκες Πεζοδρομίου
  • Πλάκες Επικάλυψης Καλωδίων ΜΤ